Lubrifikantët BP

Replacement image used when flash does not load

Te “Lubrifikantët BP” jemi përkushtuar për të prodhuar lubrifikantë komercialë inovativë të cilët bëjnë që bota të lëvizë butësisht. Ne sigurojmë vajra motorësh për servise në më tepër se 50 shtete dhe, me mbi 50 vite përvojë dhe njohuri, ne kemi zhvilluar teknologjinë e vajit i cili është i sigurt dhe i leverdisshëm.

Për Serviset

Workshop MascotNe garantojmë një gamë gjithpërfshirëse lubrifikantesh dhe vajrash motori të cilësisë së lartë tek të cilët mund të mbështeteni kundrejt një çmimi që i përshtatet buxhetit tuaj. Për më tepër, mjetet tona të nevojshme, këshillat dhe informacioni ynë mund t'ju ndihmojë të zhvilloni dhe t'i shtoni vlera biznesit tuaj. Dhe e gjithë kjo vjen nga një emër që e njihni dhe tek i cili mund të besoni-BP. Oferta jonë

Momentet kyçe

Distributori juaj lokal i Lubrifikantëve BP do të jetë më tepër sesa i lumtur për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja dhe për të diskutuar me ju mbi mënyrën sesi Lubrifikantet BP mund t’ju ndihmojnë për t’u siguruar klientëve tuaj një shërbim më të mirë kundrejt çmimeve të përballueshme

Për distributorët

Distributer MascotPlotësojmë nevojat e klientëve tuaj me gamën tonë të lubrifikanteve dhe vajrave të motorit kundrejt çmimeve konkurruese. Me lubrifikantët BP, ju merrni më pak produkte dhe, rrjedhimisht, keni një inventar më të vogël, por me më tepër aplikime. Gjithashtu, do të gjeni mjete dhe lehtësira që do t'ju ndihmojnë për të përparuar dhe zhvilluar biznesin tuaj. Oferta jonë

Momentet kyçe

Distributori juaj lokal i Lubrifikantëve BP do të jetë më tepër sesa i lumtur për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja dhe për të diskutuar me ju mbi mënyrën sesi Lubrifikantet BP mund t’ju ndihmojnë për t’u siguruar klientëve tuaj një shërbim më të mirë kundrejt çmimeve të përballueshme

Për Shitësit me pakicë

Retailer MascotOfrojuni klientëve tuaj lubrifikantë të cilësisë së lartë, me emër e me një gamë të gjerë të BP- që është një emër i besueshëm globalisht për vajrat te të cilat klientët tuaj mund të mbështeten përsa i përket çmimit që i përshtatet buxhetit tuaj. Dhe me mjetet, këshillën dhe informacionin për të ndihmuar zhvillimin tuaj, ju gjithashtu mund t'i shtoni vlera biznesit tuaj.Oferta jonë

Momentet kyçe

Distributori juaj lokal i Lubrifikantëve BP do të jetë më tepër sesa i lumtur për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja dhe për të diskutuar me ju mbi mënyrën sesi Lubrifikantet BP mund t’ju ndihmojnë për t’u siguruar klientëve tuaj një shërbim më të mirë kundrejt çmimeve të përballueshme